Logo České ILCO České ILCO, z.s. - dobrovolné sdružení stomiků

Nacházíte se zde:   

 ILCO Tábor, z.s.


 Základní informace o klubu

Dobrovolné sdružení stomiků ILCO Tábor pracuje od května 1998. Sdružuje nyní 30-35 členů, další stomici z celých Jižních Čech s klubem spolupracují a účastní se na některých z jeho aktivit.

Sdružení má pro svojí činnost oporu v tom, že město Tábor udržuje trvale vysokou úroveň a koordinaci sociálních služeb. Členské schůze se konají pravidelně jednou za čtvrtletí s odpovídajícím programem vyjadřujícím potřeby členů. Pravidlem je účast lékařů, stomasestry, dietní sestry, zástupců firem dodávajících stomické pomůcky. Část programu je vždy tvořena náměty členů a vzájemné výměně rad a zkušeností.

Během roku se pořádá jedna týdenní rekondiční akce a je dále možnost účasti na dalších rekondicích partnerských organizací. Sdružení se aktivně podílí na Českém dni boje proti rakovině, je členem Ligy proti rakovině Praha. Finanční prostředky získává buď svojí vlastní činností, pomocí města a od sponzorů.

Členský příspěvek je 150,- Kč. ročně. Velkou výhodou je, že v nemocnici Tábor velmi dobře a pravidelně pracuje stomaporadna a je zde i možnost výdeje nezbytných kompenzačních pomůcek. Stomici mají dále možnost využít i dalších nabídek na rekondiční a poznávací vycházky včetně kulturních akcí dle svého zdravotního stavu.

 Některé aktivity klubu v uplynulém období

 • Návštěva dobročinného koncertu pořádaného LIONS klubem Tábor.
 • Návštěva divadelního představení.
 • Účast na setkání stomiků v Jihlavě, Českých Budějovicích a Praze.
 • Vyjádření a návrhy k novele úhrady stomických pomůcek z veřejného pojištění.
 • Účast na schůzích stomických klubů v Příbrami a Praze.
 • Aktivní nabídka kvítků při Českém dni boje proti rakovině.
 • Propagace akcí pořádaných Ligou proti rakovině Praha, účast na sněmu LPR.
 • Účast na projektu Velké návraty.
 • Návštěva Táborských slavností.
 • Máme zastoupení ve sdružení stomiků České ILCO Praha.
 • Rekondiční pobyt v lázních Toušeň.
 • Čtvrtletní členské schůze.

Termíny schůzí v roce 2018 (podrobnosti na tel. 723 548 405):

 •   12.3.2018
 •   4.6.2018
 •   17.9.2018
 •   10.12.2018

 Fotografie z akcí

Na výletě

Zábava

Na výletě s bodyguardem Terrym v Českých Budějovicích.


Zábava

Zábava

Stomik se umí bavit.


Spolupráce

Senátor

Senátor Mgr. Pavel Eybert s předsedkyní klubu.


Členská schůze

Diskuse

Diskuse k úsporám v sociální oblasti.


Setkání stomiků

Setkání

České Budějovice, duben 2011.


Český den proti rakovině

Prodej kytiček

Prodejem květinek pomáháme druhým i sobě.


Výměna zkušeností

Prodej kytiček

Setkání stomiků v Jihlavě.


Rekondice

Závodiště Poděbrady

Na závodišti v Poděbradech.


Konzultace

Pomůcky

Pomůcky - naše druhé já.


Rekondice v Lázních Vráž

Plavání

Stomici si mohou zaplavat.


 

Navigace vlevo

 

IČO: 449 947 88
Bankovní účet:
131 054 439 / 0300

 
 

České ILCO, z.s.

Kontaktní adresa:

Polská 15
120 00 Praha 2
(+420) 728 870 963
e-mail: info@ilco.cz

 
 

Aktuality

Pozvánky na akce klubů

Napsali o nás

© 2010 Pavel Kreml