Logo České ILCO České ILCO, z.s. - dobrovolné sdružení stomiků

Nacházíte se zde:   

 Klub stomiků Prostějov


 Základní informace o klubu

Klub stomiků je dobrovolné sdružení nositelů - kolo, ileo a urostomií, jehož posláním, je pomáhat postiženým znovu získávat často ztracené sebevědomí a odvahu zapojit se opět do společenského života.

Členem klubu se muže stát každý občan České republiky, který vyplní členskou přihlášku a zaplatí členský příspěvek ve výši 150,-Kč za rok.

V současné době má klub +- 45 členů a 10 rodinných příslušníků, kteří platí dobrovolný příspěvek.

Klub vznikl na základě iniciativy chirurgického oddělení a tehdejšího vedení prostějovské nemocnice 11. března 1992 a registrace o měsíc později, 29. dubna 1992.

 Některé aktivity klubu v uplynulém období

  • Členové klubu se schází 4x ročně na členských schůzích, kde se mohou seznámit se stomickými pomůckami a zástupci firem, které tyto pomůcky nabízí.
  • Klub pořádá odborné přednášky a spolupracuje s odborným lékařem a stomasestrou.
  • Každoročně pořádáme rekondiční pobyt pro členy a jejich rodinné příslušníky, celodenní výlet a vánoční schůzku s nadílkou.
  • Členové klubu mohou také využít nabídky rekondičních pobytů, pořádaných sdružením České ILCO a Liga proti rakovině.
  • Na uvedené aktivity získáváme dotace a sponzory z řad firem i soukromých osob.

 Fotografie z akcí

Výlety klubu

Kroměříž

Kroměříž.


Výlety klubu

Zahrady Kroměříž

Zahrady v Kroměříži.


Výlety klubu

ZOO Lešná

ZOO Lešná.


 

Navigace vlevo

 

IČO: 449 947 88
Bankovní účet:
131 054 439 / 0300

 
 

České ILCO, z.s.

Kontaktní adresa:

Polská 15
120 00 Praha 2
(+420) 728 870 963
e-mail: info@ilco.cz

 
 

Aktuality

Pozvánky na akce klubů

Napsali o nás

© 2010 Pavel Kreml