Logo České ILCO České ILCO, z.s. - dobrovolné sdružení stomiků

Nacházíte se zde:   

 Spolek ILCO Olomouc


 Základní informace o klubu

Snaha aby vznikl KLUB STOMIKŮ Olomouc začala již v roku 2010, kdy jsme se poprvé sešli dne 13. října v řecké restauraci ZORBA za účasti, doc. Vysloužila, vrchní sestry I. chirurgické kliniky Faltýnkové a předsedy klubu stomiků Přerov pana Matouška. Další setkání proběhlo 19. ledna 2011.

Spolek ILCO OLOMOUC o.s., vnik dne 7.10.2011, kdy byly zaregistrovány stanovy na Ministerstvu vnitra. Záštitu i prostor pro setkávání nám umožnil doc. Neoral, přednosta I. chirurgické kliniky FN Olomouc. 9.11.2011 proběhla v knihovně I. chirurgické kliniky FN Olomouc I. ustavující schůze, na které byl ustanoven výbor a schváleny stanovy občanského sdružení. Zúčastnilo se 26 členů, prezentaci o stomických pomůckách měla firma COLOPLAST a firma MALKOL distributor stomických pomůcek.

 Některé aktivity klubu

  • 11.-13.11.2011 proběhlo valné shromáždění Českého ILCO. Na tomto zasedání bylo schváleno přijetí našeho sdružení za členy Českého ILCO.
  • 21.12.2011 jsme se sešli na komorním vánočním setkání, kdy každý donesl vánoční cukroví na ochutnávku. Bohužel vypukla chřipková epidemie a my to poznali i na menším počtu zúčastněných. Toto milé posezení jsme si zpříjemnily TOMBOLOU, kdy si každý odnesl malý dáreček.
  • 16.1.2012 - výborová schůze, kdy jsme si pozvali opět na poradu předsedu přerovského klubu.
  • 20.1.2012 byli náš přeseda i místopředseda pozváni na koordinační poradu předsedů zpřízněných klubů tj. Ostravy, Opavy, Nového Jičína a Přerova.
  • 29.2.2012 – III. setkání se uskutečnilo opět v knihovně I. chirurgické kliniky. Již máme 30 členů. Řešily se kulturní a společenské aktivity v našem sdružení. Byly rozděleny úkoly mezi jednotlivé členy. Prezentaci o stomických pomůckách měla zástupkyně firmy DANSAC.
  • Další setkání máme napánováno na 6.6.2012.

 Fotografie z akcí

 

Navigace vlevo

 

IČO: 449 947 88
Bankovní účet:
131 054 439 / 0300

 
 

České ILCO, z.s.

Kontaktní adresa:

Polská 15
120 00 Praha 2
(+420) 728 870 963
e-mail: info@ilco.cz

 
 

Aktuality

Pozvánky na akce klubů

Napsali o nás

© 2010 Pavel Kreml