Logo České ILCO České ILCO, z.s. - dobrovolné sdružení stomiků

Nacházíte se zde:   

 ILCO Novojičínska spolek stomiků


 Základní informace o klubu

ILCO Novojičínska spolek stomiků byl založen v roce 1992 a registrován na ministerstvu vnitra v roce 1995. Podmínkou přijetí do klubu je vyplnění členské přihlášky a zaplacení ročního příspěvku ve výši 200,- Kč. Členy klubu se podle stanov mohou stát i rodinní příslušníci. V současné době je registrováno v klubu 49 členů – z toho je 27 stomiků, ne všichni však mají uhrazen členský poplatek. Podle potřeby vydáváme během roku Zpravodaj s aktuálními informacemi. Členové klubu dostávají rovněž Zpravodaj Českého ILCO a stomici se mohou přihlásit k odběru časopisu RADIM. Náš klub úzce spolupracuje s kluby Ostrava, Opava a nejnověji i s klubem stomiků Přerov.

 Některé aktivity klubu v uplynulém období

Hodnocení činnosti v roce 2012>

  • Každoročně pořádáme tradiční akce, mezi něž patří Vítání jara v první dubnovou sobotu a Rozloučení se starým rokem vycházkou na vrchol Svinec. Až do loňského roku jsme také pořádali tradiční květnové vícedenní autobusové zájezdy, které byly velmi oblíbené. V letošním roce se nám, bohužel, nepodařilo obsadit dostatek míst v autobuse, a tak jsme byli nuceni zájezd zrušit. Mimo tyto tradiční akce organizujeme výlety, vycházky, klubová setkání se zástupci firem, dodávajících stomické pomůcky a na závěr každého roku pořádáme vánoční večírek s bohatou tombolou.
  • Stejně tak, jako jsou na akce našeho klubu zváni i členové našich spřátelených klubů, tak i my se zúčastňujeme akcí, pořádaných kluby Ostrava, Opava a Přerov, jako jsou rekondiční pobyty, mezinárodní akce „Trojsetkání na hranici“ a jiné společenské a sportovní akce.
  • Mimo tohoto pořádáme čtyři klubová setkání s prezentací firem, dodávajících stomické pomůcky a budeme se zúčastňovat společných akcí klubů Ostrava, Opava a Přerov tak, jak jsme si je zapracovali do společného plánu práce na koordinační poradě.
  • O některých zdařilých akcích napsali členové klubu paní A. Štefková, Z. Opěla a J. Pecha hezké články, které byly publikovány ve zpravodaji České ILCO, v časopise RADIM a článek o vydařené akci v Kozlovicích od Z. Opěly byl otištěn dokonce v regionálním deníku. Jsem přesvědčen o tom, že naše činnost je poměrně bohatá a úspěšná, za což je třeba poděkovat všem obětavým členům klubu a všem dárcům a sponzorům, kteří svými finančními dary a příspěvky umožňují úspěšný průběh většiny našich akcí.

 Fotografie z akcí

Čtyřdenní zájezdy

Zajezd Znojmo

2010 zájezd na jižní Moravu.


Tradiční zakončení roku

Svinec

Na vrcholu Svince.


Naše vycházky

Velký Javorník

Velký Javorník.


 

Navigace vlevo

 

IČO: 449 947 88
Bankovní účet:
131 054 439 / 0300

 
 

České ILCO, z.s.

Kontaktní adresa:

Polská 15
120 00 Praha 2
(+420) 728 870 963
e-mail: info@ilco.cz

 
 

Aktuality

Pozvánky na akce klubů

Napsali o nás

© 2010 Pavel Kreml