Logo České ILCO České ILCO, z.s. - dobrovolné sdružení stomiků

Nacházíte se zde:   

 Klub stomiků ILCO Kyjov


 Základní informace o klubu

Jsme nezisková organizace, která sdružuje lidi postižené stomií, vývodem tlustého nebo tenkého střeva. Klub vznikl na základě iniciativy chirurgického oddělení a stomasester. V současné době má klub 29 členů. Členem klubu se může stát každý občan, který si podá přihlášku a zaplatí členský příspěvek 200 Kč. Sídlo klubu je v Kyjovské nemocnici a jeho působnost je po celém okresu Hodonín.

Historie klubu:

 • 13. 7. 2011 – projednány a schváleny stanovy klubu
 •  1. 9. 2011 – registrován Ministerstvem vnitra
 • 16. 9. 2011 - oficiální vznik klubu
 • 11. 11. 2011 – přijetí klubu do Českého ILCO v Praze

 Některé aktivity klubu v uplynulém období

Dne 15. 6. 2012 se uskutečnila návštěva skanzenu a firmy Lipoelastic a.s, v Rožnově pod Radhoštěm, pozvání od paní Bc. Kubíkové. A poté následná návštěva svíčkárny UNIPAR.

26.února proběhlo 1.setkání klubu stomiků v roce 2013

Obsahem bylo:

 • Doplatky stomických pomůcek, nádherná prezentace od Marušky Jermářové, zastupující firmu Conva-Tec.
 • Plán akcí na rok 2013:
 •   S lodí po Baťově kanále v květnu
 •   ZOO Hodonín v září
 •   Vánoční setkání v prosinci
 • Výběr členských poplatků-200Kč na osobu/rok, z toho 25Kč na České ILCO.
 • RHB a cvičení pro stomiky.

Cílem klubu stomiků je informovat odbornou i laickou veřejnost o stomicích a jejich problémech a možnostech. Snažíme se zmírnit obavy ze života se stomií. Dodávat novou sílu novým členům a pomoci jim zařadit se do běžného života. Poděkování MUDr. Jermářovi, který má vyjímečně dobrý vztah ke stomikům a k našemu pacientskému sdružení. Stejné poděkování patří vrchní sestře H. Sojkové, která nad námi drží ochranou ruku. Cíl klubu stomiků ILCO Kyjov na rok 2013 je " Buďme slyšet."

Stomasestra Eva Dvořáková a Lenka Němcová.

 Fotografie z akcí

ILCO Kyjov

Kyjov 1

Setkání členů klubu.


Mikulášská nadílka

Kyjov 6

Skanzen ve Strážnici.


Výlet do Rožnova p. Radhoštěm

Kyjov 2

Ve skanzenu.


Výlet do Rožnova p. Radhoštěm

Kyjov 4

Ve skanzenu.


Výlet do Rožnova p. Radhoštěm

Kyjov 5

Před skanzenem.


Výlet do Rožnova p. Radhoštěm

Kyjov 3

Návštěva svíčkárny.


 

Navigace vlevo

 

IČO: 449 947 88
Bankovní účet:
131 054 439 / 0300

 
 

České ILCO, z.s.

Kontaktní adresa:

Polská 15
120 00 Praha 2
(+420) 728 870 963
e-mail: info@ilco.cz

 
 

Aktuality

Pozvánky na akce klubů

Napsali o nás

© 2010 Pavel Kreml