Logo České ILCO České ILCO, z.s. - dobrovolné sdružení stomiků

Nacházíte se zde:   

Charta práv stomiků

Práva stomiků

Na pracovní schůzi zástupců evropských asociací stomiků, která se konala 3. května 2003 ve Frankfurtu nad Mohanem, byla vypracována nová verze Charty. Navržené úpravy, které jsou ostatně malé (byla hlavně změněna preambule a přidán poslední bod), by měly jasně definovat při měnících se podmínkách péče o stomiky základní požadavky na zdravotní i sociální rehabilitaci stomiků. Charta by měla sloužit ke sjednocení úrovně veškeré péče především v Evropské unii.

Charta práv stomiků byla schválena na 11. Světového kongresu IOA v Portu, 26. - 31.8.2004.

Charta práv stomiků

Charta práv stomiků uvádí speciální potřeby skupiny tělesně postižených a péči, kterou vyžadují. Musí obdržet informace i péči, které jim umožní vést nezávislý život podle vlastního rozhodnutí a participovat na všech důležitých rozhodnutích. Mezinárodní asociace stomiků deklaruje jako svůj cíl realizaci této Charty ve všech zemích světa.

Každý stomik má právo:

  • na předoperační poradenství, aby si byl plně vědom významu operace a znal základní skutečnosti o životě se stomií,
  • na dobře provedenou, vhodně umístěnou stomii, s plným a přiměřeným přihlédnutím k pohodlí pacienta,
  • na kvalitní a profesionální lékařskou a ošetřovatelskou péči i psychosociální podporu v předoperačním i pooperačním období, v nemocnici i své komunitě,
  • na podporu a informovanost rodiny, známých a přátel, aby lépe chápali podmínky a změny, nutné k dosažení uspokojivé úrovně stomikova života,
  • na úplnou a objektivní informaci o vhodných pomůckách a výrobcích, které jsou v jeho zemi k dispozici,
  • na možnost neomezeného výběru dostupných stomických pomůcek,
  • na informace o organizacích stomiků v jeho vlasti a službách a podpoře, které poskytují,
  • na ochranu proti jakékoliv formě diskriminace,
  • na jistotu, že osobní informace týkající se jeho operace vedoucí k vytvoření stomie zůstanou důvěrné a utajené, aby bylo zachováno jeho soukromí, a že nikdo, kdo tyto informace zná, je bez výslovného svolení stomika nesdělí žádnému subjektu, který je angažován ve výrobě, prodeji nebo distribuci stomických pomůcek, ani žádné osobě, která by z nich mohla profitovat přímo nebo nepřímo, díky svému vztahu ke komerčnímu trhu se stomickými pomůckami.
 

Navigace vlevo

 

Sponzoři

IČO: 449 947 88
Bankovní účet:
131 054 439 / 0300

Sponzoři ILCO

 
 

České ILCO, z.s.

Kontaktní adresa:

Polská 15
120 00 Praha 2
(+420) 728 870 963
e-mail: info@ilco.cz

 
 

Aktuality

Pozvánky na akce klubů

Napsali o nás

© 2010 Pavel Kreml