Logo České ILCO České ILCO, z.s. - dobrovolné sdružení stomiků

Nacházíte se zde:   

 České ILCO


 Informační centrum pro stomiky a lidi s onemocněním střev

Praha 2, Polská 15

Dobrovolníci ILCO jsou k dispozici pravidelně v pondělí od 13 do 17 hodin
a ve čtvrtek od 9 do13 hodin.

Je dobré se předem ohlásit
na tel 601 324 100 nebo 777 431 953 nebo e mail ceske.ilco@centrum.cz .
Telefonicky lze domluvit i jinou dobu schůzky.

V letních měsících je provoz omezen, telefonická domluva je tedy vždy nutná.

Kontakt na Společnost pro bezlepkovou dietu 607 636 349 www.celiak.cz
Kontakt na Pacienty IBD 773 209 320, E-mail: info@crohn.cz web: www.crohn.cz


 Výroční zprávy

České ILCO je dobrovolné sdružení stomiků (zdravotně postižené osoby, kterým byl po závažném onemocnění vytvořen vývod ze střev nebo močovodu na stěnu břišní), které bylo zaregistrováno 2. prosince 1992 jako samostatný právní subjekt s humanitárním zaměřením. Od 1. 1. 2014 je samostatnou právnickou osobou – spolkem - dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a je zapsán v spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 4374. Kancelář má na adrese Polská 15, 120 00 Praha 2, IČ 44994788.

Zastřešuje regionální sdružení – kluby (spolky) stomiků v ČR a zastupuje jejich zájmy v mezinárodních organizacích (České ILCO je od roku 1993 členem Světové organizace stomiků IOA a Evropské organizace stomiků EOA), jedná se státními orgány, zákonodárci, pojišťovnami, zdravotníky, výrobci stomických pomůcek a dalšími organizacemi. Odbornou i laickou veřejnost informuje o potřebách stomiků, o životě se stomií a seznamuje je s činností sdružení stomiků. Aktivně hájí jejich práva (viz příloha Charta práv stomiků).

 Výroční zpráva rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017 >

Zpráva o hospodaření Českého ILCO >

Zpráva o prověrce správnosti hospodaření >

 Výroční zpráva rok 2016

Výroční zpráva za rok 2016 >

Zpráva o hospodaření Českého ILCO >

Zpráva o prověrce správnosti hospodaření >

Charta práv stomiků >

 Výroční zpráva rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 >

Zpráva o hospodaření Českého ILCO >

Zpráva o prověrce správnosti hospodaření >

Charta práv stomiků >

 Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 >

Zpráva o hospodaření Českého ILCO >

Zpráva o prověrce správnosti hospodaření >

Charta práv stomiků >

 Výroční zpráva rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 >

Zpráva o hospodaření Českého ILCO >

Zpráva o prověrce správnosti hospodaření >


 Projekt ŽIVOT BEZ OMEZENÍ

Logo ESF

Českému ILCO se podařilo po několika pokusech získat grant Evropské unie na projekt, který se jmenuje ŽIVOT BEZ OMEZENÍ - zintenzivnění mezinárodní spolupráce. Cílem projektu je zlepšit postavení stomiků v České republice, tedy Vás i všech stomiků budoucích. Výměna zkušenosti s německým a slovenským ILCO sdružením v oblasti péče o stomiky a porovnání, jak dobrá péče může pomoci k zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Přechod na stránku projektu >


 Informace o sdružení České ILCO

První stanovy Českého ILCO byly registrovány 2. prosince 1992. Sdružení s celostátní působností pak vzniklo v roce 1993  na shromáždění již několik let existujících regionálních klubů stomiků. Toto sdružení vzniklo zejména proto, aby stomici měli organizaci, která by mohla kvalifikovaně zastupovat zájmy stomiků při jednání se státními orgány. Mimo to sdružení klubů stomiků vytvořilo podmínky pro zapojení České republiky do celosvětové asociace stomiků, International Ostomy Association - IOA, která vznikla již před 30 lety a sdružuje dnes více než 87 zemí.

Více o založení Českého ILCO >

Report to the EOA congress in Lviv >


 Stanovy České ILCO

Spolek České ILCO, z.s. vznikl dne 2. 12. 1992 pod názvem České ILCO a do 31. 12. 2013 byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky, od 1. 1. 2014 je samostatnou právnickou osobou – spolkem - dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a je zapsán v spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 4374. Zápis nových stanov v Registru spolků nabyl právní moci 11.6.2015.

Stanovy Českého ILCO >


 Charta práv stomiků

Charta práv stomiků uvádí speciální potřeby skupiny tělesně postižených a péči, kterou vyžadují. Musí obdržet informace i péči, které jim umožní vést nezávislý život podle vlastního rozhodnutí a participovat na všech důležitých rozhodnutích. Mezinárodní asociace stomiků deklaruje jako svůj cíl realizaci této Charty ve všech zemích světa.

Text charty práv stomiků >


 Program Velké návraty

Velké návraty

Program Velké návraty je určen pro stomiky, kteří nepodlehli dané situaci a naopak se s ní skvěle vypořádali. Stomie Vám může do života přinést mnohá omezení, může Vám však ukázat i nové obzory, které jste dosud neobjevili, poznat nové báječné lidi v klubech stomiků. Mnoha lidem se touto operací změní životní priority a možná poprvé si uvědomí, co je v životě opravdu důležité. Začnou se dívat na život z jiné perspektivy a začnou podnikat věci, které v minulosti stále odsouvali na dobu pozdější.

Pokud patříte právě Vy mezi aktivní stomiky, kteří překonali obtíže a vrátili se zpět do života, napište nám svůj příběh. Možná právě ten Váš pomůže jiným stomiků najít tu správnou cestu.

České ILCO je partnerem tohoto projektu.

Podrobné informace o projektu >

Pravidla programu >

Přihláška do programu >


 ILCO Zpravodaj

Zpravodaj Českého ILCO vychází obvykle dvakrát ročně. Čekáme na vaše příspěvky, informace, rady a zkušenosti. Příspěvky zasílejte na
e-mail: info@ilco.cz

 ILCO Zpravodaj 2/2017

Zpravodaj 2/2017

Koncem roku 2017 vyšel ILCO Zpravodaj 2/2017 Zpravodaj je celobarevný a má 48 stran. Najdete v něm: Informace z 15. Kongresu Evropské asociace stomiků, Setkání NEJSEMTABU, České ILCO v Bruselu, Čtyřsetkání stomiků zemí V4, Nově jmenovaná Pacientská rada poprvé zasedla, Příběh NEJSEMTABU aneb jak to všechno začalo, Stomici na kolech, Nefrostomie, Porovnání nefrostomie a urostomie. Se svými aktivitami se představují jednotlivé kluby stomiků. Tištěnou verzi získáte v klubech stomiků.

Podrobný obsah Zpravodaje 2/2017 > ILCO Zpravodaj 1/2017

Zpravodaj 1/2017

ILCO Zpravodaj 1/2017 vyšel v červnu roku 2017. Zpravodaj je celobarevný a má 40 stran. Najdete v něm: Informace z jarního zasedání ILCO, 25 let SLOVILCO, Výsledky soutěže Básnické střevo 2016, Výsledky fotosoutěž Lavička Českého ILCO, Ahoj, jmenuji se Radek a je mi 30 let, Cestování stomiků, Vývoj stomií v posledních desetiletích. Se svými aktivitami se představují jednotlivé kluby stomiků. Tištěnou verzi získáte v klubech stomiků.

Podrobný obsah Zpravodaje 1/2017 > ILCO Zpravodaj 1/2016

Zpravodaj 1/2016

V roce 2016 bylo vydáno jedno číslo ILCO Zpravodaje. ILCO Zpravodaj 1/2016 vyšel koncem roku 2016. Zpravodaj je celobarevný a má 44 stran. Najdete v něm: Informace z jarního zasedání ILCO, Reportáž z běhu pro ILCO, Trojsetkání v Rožnově pod Radhoštěm, 1. mezinárodní sportovní hry, Vyhlášení soutěže S. Tomík má básnické střevo, Reportáž z ILCO Makedonie, jsou představeny nové knihy "Praktický průvodce stomika" a "WC pocket revue". Se svými aktivitami se představují jednotlivé kluby stomiků. Tištěnou verzi získáte v klubech stomiků.

Podrobný obsah Zpravodaje 1/2016 > ILCO Zpravodaj 2/2015

Zpravodaj 2/2015

Koncem roku 2015 vyšel ILCO Zpravodaj 2/2015. Zpravodaj je celobarevný a má 40 stran. Najdete v něm: Světový den stomiků – Mnoho příběhů, jeden hlas, Podzimní zasedání Valné hromady Českého ILCO v Praze, Fotosoutěž ke Světovému dni stomiků, Pomáhám za života, budu i po něm, Tisková zpráva STEM/MARK, Pacienti dostali průvodce, který jim ukáže cestu v bludišti léků, Správná péče o kůži v okolí stomie. Se svými aktivitami se představují jednotlivé kluby stomiků. Nechybí ani oblíbené příběhy stomiků a důležité kontakty. Tištěnou verzi získáte v klubech stomiků.

Podrobný obsah Zpravodaje 2/2015 > ILCO Zpravodaj 1/2015

Zpravodaj 1/2015

Začátkem roku 2015 vyšel ILCO Zpravodaj 1/2015. Zpravodaj je celobarevný a má 52 stran. Najdete v něm: Mezinárodní závěrečná konference k projektu EU, Křest knihy Ať žijí stomici, Kongres Evropské asociace stomiků (EOA), Zkušenosti dobrovolníků ILCO v nemocnici, Světový den stomiků, Jak se žije stomikům ve Švédsku, Dnes vám představujeme - Lucie Lamešová, Budoucnost pacientů se stomií, Antibiotika – dobrý sluha, ale zlý pán, Novinky v konvexních systémech stomických pomůcek. Se svými aktivitami se představují jednotlivé kluby stomiků. Nechybí ani oblíbené příběhy stomiků a důležité kontakty. Tištěnou verzi získáte v klubech stomiků.

Podrobný obsah Zpravodaje 1/2015 > ILCO Zpravodaj 1/2014

Zpravodaj 1/2014

Koncem června 2014 vyšel ILCO Zpravodaj 1/2014. Zpravodaj je celobarevný a má 48 stran. Najdete v něm: Informace z podzimního a jarního zasedání Českého ILCO, dočtete se o podmínkách pro stomiky na Slovensku. V rozhovoru se představí Zdenka Šabatková, najdete zde zamyšlení MUDr. Chudíka, řadu dobrých rad a zkušeností. Zajímavý je článek o laparoskopických operacích MUDr. Vraného. Se svými aktivitami se představují jednotlivé kluby stomiků. Nechybí ani oblíbené příběhy stomiků a důležité kontakty. Tištěnou verzi získáte v klubech stomiků.

Podrobný obsah Zpravodaje 1/2014 > ILCO Zpravodaj 1/2012 - Almanach

Zpravodaj 1/2012 Almanach

U příležitosti oslav 20. výročí založení Českého ILCO vyšel Zpravodaj 1/2012 - Almanach. Seznámíte se v něm s historií Českého ILCO, předsedy Českého ILCO, kluby stomiků, radou lékařů, dočtete se o spolupráci se Evropskou a Světovou asociací stomiků. Tištěnou verzi získáte v klubech stomiků.

Zpravodaj 1/2012 - Almanach ke stažení >


 ILCO Zpravodaj 1 a 2/2011

Zpravodaj 1/2011

V polovině června 2011 vyšel ILCO Zpravodaj 1/2011. Zpravodaj je celobarevný a má 32 stran. Najdete v něm: Reportáž z kongresu Evropské asociace stomiků ve Lvově, dočtete se o těžkém životě stomiků na Ukrajině. Naleznete zde informace o projektech Velké návraty, Evropský rok dobrovolnictví, Vy a my společně. Se svými aktivitami se představují jednotlivé kluby stomiků. Zajímavý je článek o dědičnosti nádorů tlustého střeva a konečníku, nechybí ani oblíbené příběhy stomiků a důležité kontakty. Tištěnou verzi získáte v klubech stomiků.

Zpravodaj 1/2011 ke stažení >


Zpravodaj 2/2011

Začátkem roku 2012 vyšel Zpravodaj 2/2011. Najdete v něm: Hlavní úkoly Českého ILCO, novelu zákona č. 48/1997, informace z klubů, cvičení břišní stěny po operaci, prevenci kolorektálního karcinomu a důležité kontakty. Tištěnou verzi získáte v klubech stomiků.

Zpravodaj obsahuje novelu přílohy č. 3 platnou od 1.4.2012 s množstevními a finančními limity stomických pomůcek a příslušenství.

Zpravodaj 2/2011 ke stažení > Předsednictvo Českého ILCO

Informace o předsednictvu Českého ILCO naleznete v sekci Kontakty


 

Navigace vlevo

 

IČO: 449 947 88
Bankovní účet:
131 054 439 / 0300

Dnes je: neděle
16. prosince 2018

České ILCO, z.s.

Kontaktní adresa:

Polská 15
120 00 Praha 2
(+420) 728 870 963
Provoz infocentra >
e-mail: info@ilco.cz
Facebook Facebook ILCO
Facebook Facebook stomik.cz

Jste 407245.
návštěvník tohoto webu

Aktuality

Pozvánky na akce klubů

Napsali o nás

© 2010 Pavel Kreml